Interagency RAWS Forecast Group

Name Latitude Longitude Elevation (m) Start Date End Date
Albino Canyon 36.977 -107.628 2182.4 Aug. 24, 2010
Bartley 35.894 -105.462 2541.7 Aug. 24, 2010
Batdraw 32.179 -104.441 1348.7 Aug. 24, 2010
Bear Wallow 33.455 -108.665 3033.7 Aug. 24, 2010
Beaverhead 33.418 -108.100 2042.0 Aug. 24, 2010
Bluewater Creek 35.223 -108.155 2329.3 Aug. 24, 2010
Bluewater Ridge 35.194 -108.163 2526.5 Aug. 24, 2010
Bosque 33.852 -106.852 1371.6 Aug. 24, 2010
Brushy Mountain 34.720 -107.848 2678.9 Aug. 24, 2010
Burro Mountain 32.749 -108.513 0.0 Aug. 24, 2010
Caprock 32.928 -103.857 1283.2 Aug. 24, 2010
Chupadera 33.773 -106.098 1987.3 Aug. 24, 2010
Cimarron 36.606 -105.120 2665.2 Aug. 24, 2010
Cosmic 32.779 -105.819 2773.7 Aug. 24, 2010
Coyote 36.067 -106.647 2682.2 Aug. 24, 2010
Cuba 35.942 -107.077 1881.2 Aug. 24, 2010
Datil 34.290 -107.766 2529.8 Aug. 24, 2010
Deadman Peak 36.423 -106.772 2575.6 Aug. 24, 2010
Dripping Springs 32.323 -106.587 1881.2 Aug. 24, 2010
Dunken 32.825 -105.183 1676.4 Aug. 24, 2010
Eight Mile Draw 33.651 -104.321 1126.8 Aug. 24, 2010
Garcia Canyon 35.950 -106.317 2486.0 Aug. 24, 2010
Gila Center 33.223 -108.240 1706.9 Aug. 24, 2010
Grants 35.242 -107.670 2575.3 Aug. 24, 2010
Guaje 35.917 -106.317 2533.0 Aug. 24, 2010
Hachita Valley 31.700 -108.342 1307.9 Aug. 24, 2010
Jarita Mesa 36.556 -106.103 2683.2 Aug. 24, 2010
Jemez 35.841 -106.619 2438.1 Aug. 24, 2010
Laguna 35.039 -107.373 1759.6 Aug. 24, 2010
Magdalena 33.851 -107.543 2590.8 Aug. 24, 2010
Malpias Lava Flow 34.852 -108.174 2290.3 Aug. 24, 2010
Mayhill 32.983 -105.500 1998.9 Aug. 24, 2010
Mescal 33.167 -105.833 1898.0 Aug. 24, 2010
Mountainair 34.521 -106.261 1981.2 Aug. 24, 2010
Oak Flats 35.006 -106.316 2306.9 Aug. 24, 2010
Paduca 32.180 -103.722 1069.8 Aug. 24, 2010
Pajarito 35.867 -106.367 2540.0 Aug. 24, 2010
Pecos 35.546 -105.494 2499.4 Aug. 24, 2010
Pelona Mountain 33.693 -108.063 2462.8 Aug. 24, 2010
Pueblo Canyon 35.900 -106.350 2591.0 Aug. 24, 2010
Queen 32.204 -104.690 1708.4 Aug. 24, 2010
Quemazon Canyon 35.933 -106.383 2978.0 Aug. 24, 2010
Ramah 34.995 -108.413 2145.2 Aug. 24, 2010
San Andres 32.580 -106.525 1870.9 Aug. 24, 2010
Sandia Lakes 35.230 -106.591 1524.0 Aug. 24, 2010
Sierra de las Uvas 32.517 -107.117 1524.0 Aug. 24, 2010
Slaughter 34.067 -108.433 2645.7 Aug. 24, 2010
Smokey Bear 33.350 -105.667 2103.1 Aug. 24, 2010
Stone Lake 36.731 -106.865 2267.7 Aug. 24, 2010
Tijeras 35.067 -106.383 1981.0 Aug. 24, 2010
Tower 35.779 -106.266 1981.2 Aug. 24, 2010
Truchas 36.059 -105.769 2542.0 Aug. 24, 2010
Upper Los Alamos 35.900 -106.367 2682.0 Aug. 24, 2010
Upper Santa Clara Canyon 36.000 -106.367 3200.0 Aug. 24, 2010
Washington Pass 36.078 -108.858 2856.0 Aug. 24, 2010
Water Canyon #2 35.850 -106.367 2484.0 Aug. 24, 2010
Zuni Buttes 35.139 -108.941 2038.8 Aug. 24, 2010

Home